Pravidla klubu :

Ten kdo by měl zájem se ke klubu přidat musí respektovat tyto pravidla :

  1. Člen klubu nikdy neopustí jiného člena v nouzi.
  2. Člen jedná za každých okolností v zájmu klubu.
  3. Žádný ze členů nesmí jakýmkoli způsobem zostudit nebo urazit znak a byrvy klubu, nesmí dopustit aby došlo ke ztrátě barev nebo vesty s barvami.
  4. Člen RHCR musí vlastnit motocykl libovolné značky a obsahu.
  5. Každý člen musí jednat s respektem se členy s jakoukoliv hodností v klubu nebo jeho pobočce a se zakládajícími členy klubu  (first 9)
  6. BK respektují MC kluby, jejich pravidla a jednají s nimi s respektem, ale nikomu nepodléháme.
  7. Pokud k tomu není závažný důvod nebo to není v zájmu celého klubu, není přípustné aby jeden člen druhého fyzicky napadl, členové BK nikdy nenapadají ženy a chovají se k nim slušně.

 

Podmínky pro přijetí :

Nebráníme se novým členům a pokud máte zájem se k nám přidat, navštivte náš MC a vše vám vysvětlíme.

Upozorňujeme ovšem že u nás si nelze znak a členství koupit, získání členství může trvat i několik let.